Nước Sông Thương
Tác giả: Hoàng Cầm
Tập Thơ Hoàng Cầm epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em vắt quả cam vàng đầu ngọn sông Thương
Mắt tròn cối xay
Chẳng bao giờ ngủ trước sao mai
 
Ngày chị bảo em quên
Tranh tố nữ long hồ gián nhấm
Mất chân đi
Má đội tổ tò vò
Cuốn chiếu xa rồi
Thơ thẩn vách chiêm bao
 
Ngày chị bảo em quên
Con bạc má lại về cành chanh
Thương em hay giận em chả biết
 
Ngày chị bảo em quên
Tắm sông Thương không mát
Lên ngọn Kỳ Cùng vục nước rửa chân
Không mát
 
Về đuôi mắt xưa nước suối Cam Lồ
Không mát
 
Ngày Chị bảo Em quên
Em tơ tưởng sao bắt Em đừng nhớ
 
Tha cho Em
Tha Em
"Sông Thương nước chảy đôi dòng..."