Nỗi Niềm Hai Phía Buồn Vui
Tác giả: Hoàng Cầm
Tập Thơ Hoàng Cầm epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nỗi niềm hai phía buồn vui
Nay xin thưa lại với người đã xa
Em giờ lạc giữa Quan Âm
Lời kinh em tụng sóng ngầm biển khơi
Mõ đêm vỡ toác giọng cười
Sư thầy gặng hỏi: - Em chơi địa đàng
 
Anh giờ nhớ cứ lan man
Rằng ơi rằng hỡi rằng đang thế rồi
Chùa Trăm Gian gió mê tơi
Yên chồng ấm vợ, sao người chưa sinh
 
Em giờ tháng chín còn trinh
Tháng mười đã bế trai sinh đầu lòng
Tháng một xuống tóc chùa Trong
Tháng chạp hoa hậu Thăng Long mặn mà
 
Đang vui nghĩ lại xót xa
Thuở xưa bóng xế trăng tà đó chăng?
Anh giờ như tới cung giăng
Thấy Đường Tăng cưới Sa Tăng lâu rồi
 
Bỗng dưng lơ lửng giữa trời
Một người thơ khép một thời ca lâu
Anh nay trắng tóc dài râu
Vẫn chơi đáo lỗ đá cầu bưởi non
 
Em nay càng khát nụ hôn
Riêng vui em có, riêng buồn anh không
 
Hai ta lạc mãi nhau cùng…