Người Thơ
Tác giả: Hồ Dzếnh
Tập Thơ Hồ Dzếnh epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Có những người thơ rất giỏi thơ,
Óc thường đi vắng, mắt theo mơ,
Chân đi ắt hẳn không cần đất,
Giữa cõi trần gian, bước hững hờ.
 
Chàng ta làm toán để mơ duyên,
Dấu sắc thường hay đánh dấu huyền,
Lắm lúc thơ về không kịp viết,
Vần "e" bỗng hạ xuống... vần "uyên".
 
Bốn khóa thi liền hỏng mất năm,
Cuộc đời khó quá, tình đời thâm .
Ra về mẹ hỏi :" Con thi đậu ?"
- " Thưa dạ! Vì con trót ... viết nhầm! "
 
Thầy giáo thường khen tự buổi đầu:
"Anh này không khéo hỏng về sau!"
Nhưng chàng trai ấy tin mình lắm,
Thầm nhủ : "Đời ai thiết sự giàu."
 
Chàng trai năm trước vẫn như nay,
Vì vẫn lơ mơ suốt cả ngày,
Có lẽ tên mình không nhớ nữa,
Vẫn tìm khăn mặt vắt trên... tay