Màu Thời Gian
Tác giả: Bảo Cường
Tập Thơ Bảo Cường epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em đi xanh áo bên trời
Ta về bạc phếch nửa đời khổ đau
Tình yêu con nắng đổi màu
Đổi thay, thay đổi cũng màu thời gian