Linh Hương
Tác giả: Hoàng Cầm
Tập Thơ Hoàng Cầm epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
( Khấn hương hồn vợ Lê Hoàng Yừn )
 
Ðã hẳn em về xa mê tâm linh
Sao còn đứng nghiêng khói thiêng vươn mình
Ðã hẳn em lên thượng tầng khinh thanh
Sao còn rung rung cỏ mồ bình minh
 
Ðã hẳn em bay cõi im vô cực
Sao còn mưa mau quất đau lá cành
Ôm hết phiên canh tổng kho nhân tình
Sao còn nhập siêu nhiều chiêm bao anh
 
Anh vâng ý em vâng mệnh Ðào Hồng
Cưới người kế em hồi môn nắng đông
Xoá nhanh quầng thâm
nhặt thầm sợi tóc
Từ đêm tân hôn ghi âm cười khóc
Ghi nét mày chau ghi sắc môi nồng
Băng ngắn mật gấu băng dài mật ong
Một thời yêu anh...
một thời...
chân không.
 
- 1995 -