Khi Con Tu Hú
Tác giả: Tố Hữu
Tập Thơ Tố Hữu epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộng càng cao
 
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không...
Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi
Ngột làm sao chết mất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu...
 
Huế, tháng 7 - 1939