Khai Trường
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập Thơ Bùi Chí Vinh epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cổng trường đóng cửa trong ba tháng
Có một con tằm ngồi ươm tơ
Suốt ba tháng thơ anh hạn hán
Dùng sóng và mưa vẫn vỗ bờ.
 
Ba tháng ủ ê vườn thiên lí
Hoa trên trái đất đều không thơm
Anh giận một mùa hè ích kỉ
Giam em trong cá chậu chim lồng.
 
Ba tháng tưởng đâu em mất tích
Sài Gòn quên áo lụa Hà Đông
Đường phố toàn màu đen ngỗ nghịch
Nhớ ai mắt biếc, ai môi hồng.
 
Bây giờ thì nói chi ba tháng
Trái thị hồn anh đã chín rồi
Cô Tấm khai trường hương áo trắng
Anh lại làm thơ " xịn" gấp đôi!