Hang Cắc Cớ
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Tập Thơ Hồ Xuân Hương epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trời đất sinh ra đá một chòm,
Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom.
Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn,
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.
 
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
Con đường vô ngạn tối om om.
Khen ai đẽo đá, tài xuyên tạc,
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm.