Hai Trái Tim
Tác giả: Trần Quốc Hoàn
Tập Thơ Trần Quốc Hoàn epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi nói rằng tôi yêu em nhiều lắm
Bởi lòng tôi đã biết nhớ em rồi
Vì sao ư? Làm sao tôi hiểu nổi
Chỉ biết rằng: tôi yêu em, thế thôi...
Lòng đã yêu, hai tâm hồn hoà một
Tôi không muốn nhìn ánh mắt em sầu
Tôi không muốn, không muốn em buồn đâu
Nên tôi sẽ chẳng bao giờ rơi lệ
Và mãi mãi muôn đời sau vẫn thế
Đã nói yêu em thì sẽ mãi yêu
Cho dù anh là bến vắng cô liêu
Anh vẫn mãi đợi thuyền em quay lại
Nhưng em hỡi, cuộc đời trôi, trôi mãi
Như thời gian, chẳng biết đến điểm dừng
Nhưng dẫu cho biển động, sóng nghìn trùng
Em đừng sợ, đã có anh bên cạnh
Hai tâm hồn nào sợ chi giá lạnh
Nào sợ chi giông tố giữa cuộc đời?
Hai trái tim thách thức cả đất trời
Bằng một tình yêu cháy mãi không nguôi
 
Hanoi, 12 Mar., 1998