Đôi Mắt Em Yêu
Tác giả: Trần Quốc Hoàn
Tập Thơ Trần Quốc Hoàn epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh đã thấy một điều gì rất lạ
Khi anh nhìn vào đôi mắt của em
Có một điều anh chẳng thể gọi tên
Nhưng anh biết đó là gì, em ạ
Em yêu ơi, hãy khoan đi đã
Hãy nhìn anh bằng đôi mắt diệu kỳ
Hãy nhìn anh, hãy cứ nhìn anh đi
Em cũng sẽ hiểu cái điều anh đã hiểu
Tất nhiên rồi, đó chính là tình yêu
Nó đã đi từ trái tim qua đôi mắt
Và đôi mắt sẽ nói điều chân thực
Của trái tim, của tình cảm đôi mình
Em hãy nhìn và em hãy tin
Bởi đôi mắt không bao giờ nói dối
Hãy cứ nhìn, và chẳng cần phải nói
Bởi lời yêu, đôi mắt đã nói rồi.
 
Hanoi, 27 Jun., 2002