Cỏ Bồng Thi
Tác giả: Hoàng Cầm
Tập Thơ Hoàng Cầm epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chị đưa em đến bến này
Cheo leo mỏm đá
 
Trước vực
Sau khe
Thòng lọng tơ gì quấn gót
Tua khăn buông còn buộc búp hoa lan
 
Ù ù gió thổi
Em vọng ai đâu mà hóa đá
 
Không trói mà không đi
Không canh gà
Không thu không
Mắt không mở
Đừng khép
Kìa dây muốn dại kín em rồi
 
Lắc đầu hoa tím rụng
Ngó rừng xanh em hỏi ngọn nguồn
 
Biết rồi
Thôi
 
nghe hoa tím hát
 
Ngày mười bảy tuổi
Chót chơi đố cỏ bồng thi
Cỏ bồng thi phải cheo leo mỏm đá
Ù ù gió thổi
Không canh gà
Không thu không