Chiều Mưa
Tác giả: Trần Quốc Hoàn
Tập Thơ Trần Quốc Hoàn epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em đi chiều nay mưa rơi mau
Mưa không nuối tiếc, chẳng u sầu
Em đi trong gió chiều se lạnh
Bóng em mờ khuất mau thật mau
Em ở đâu?
Anh nhớ
Ngoài ô cửa sổ
Mưa vẫn rơi mau