Cát Bụi (2)
Tác giả: Bảo Cường
Tập Thơ Bảo Cường epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Mến tặng các bạn Cao Quảng Văn, Trần Thương Bá, Trần Xuân An, Khải Hoàn, Nguyễn Lương Hiệu, Song Nguyên, Trần Thanh Quang, Hà Nguyên Dũng, Mai Kim Quang, Nguyễn Hải Thảo.)
Ta một mình giữa dòng đời xuôi ngược
Kiếm tìm em... em mất hút cuối trời
Đường em đi - bao hoa lạ đón mời
 
Ta lận đận suốt một đời tay trắng
Dẫu có em vẫn thấy đời trống vắng
Tương lai mờ - hạnh phúc cuối tầm tay
Đời cát bụi biết đâu là nguồn cội
Ta gã khờ hát dạo tuổi chiều phai