Buồn Thu
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Tập Thơ Hàn Mặc Tử epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ấp úng không ra ðýợc nửa lời,
Tình thu bi thiết lắm thu õi!
Vội vàng cánh nhạn bay ði trớt.
Hiu hắt hõi may thoảng lại rồi...
Nằm gắng ðã không thành mộng ðýợc,
Ngâm tràn cho ðỡ lúc buồn thôi.
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt,
Cảnh sắp về ðông mắt ðã või