Anh Xa Em Một Nửa
Tác giả: Huy Cận
Tập Thơ Huy Cận epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em ở đâu? Anh xa em một nửa.
Một nửa hồn anh lẩn quất theo em,
Vào giấc ngủ nửa hồn anh bợ ngợ
Gió khuya hay em bước động bên thềm ?
 
Tình đôi ta là trăm nghìn ràng rịt
Của tâm hồn, của cả máu xương
Ai dám bảo hồn không là da thịt
Sắc hoa hồng không tách biệt làn hương.
 
Anh ở nơi em cùng trời cuối đất
Em ở nơi anh cõi thực cõi mơ
Em ở đâu mà hồn anh lẩn quất
Nhớ thương em lòng ngẩn tự bao giờ.