Anh Ðiên
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Tập Thơ Hàn Mặc Tử epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách nhau xa biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?
Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thõ
Anh cắn cắn cắn cắn
Hõi thở ðứt làm tý!