Ai Dậy Sớm
Tác giả: Võ Quảng
Tập Thơ Võ Quảng epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ai dậy sớm
Bước ra vườn
Hoa ngát hương
Đang chờ đón
 
Ai dậy sớm
Đi ra đồng
Cả vừng đông
Đang chờ đón
 
Ai dậy sớm
Chạy lên đồi
Cả đất trời
Đang chờ đón