Vùng Trước Mặt
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Ca sĩ: Duy Khánh
Tập lời nhạc Duy Khánh epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Trước mặt anh...
Hầm chông bãi mìn...
Rừng núi ngàn trùng
Đồng hoang rêu xanh...
Đêm ngày réo gọi tên anh
Núi che vết mòn...
Anh còn nghe tiếng rền thiên thu
Những lời căm thù
Lần anh đi qua trắc trở...
Trên non nước mình
 
Dù nghe...
Dù nghe sấm nổ trên đầu
Sấm nổ trên đầu...
Sao hơn nhan sắc...
Nhiệm màu của em
Thế... nên... anh đâu biết sợ
Anh đâu biết sợ...
Mỗi lần...
Khua chiến trận dõi bước quân thù
Ngoài biên cương...
 
2.
Trước mặt anh...
Dù cho biển người...
Tràn lấp quê hương
Tàn đêm giao tranh...
Anh về... cứ gọi tên anh
Sẽ không bao giờ...
Anh gục trên xác thù đêm qua
Bỏ đời huy ngàn
Một mai... chân anh có mỏi...
Chân anh vẫn về
 
Vừa nghe...
Đạn bay súng nổ trên đầu
Súng nổ trên đầu...
Chỉ vang câu hát...
Nguyện cầu của em
Thế nên... anh đâu biết sợ
Anh đâu biết sợ
Mỗi lần...
Khua chiến trận dõi bước quân thù
Ngoài biên cương.