Trời Huế Vào Thu Chưa Em
Sáng tác: Trịnh Lâm Ngân
Ca sĩ: Tuấn Vũ, Duy Khánh
Tập lời nhạc Duy Khánh epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trời Huế vào thu chưa em?
Ở đây trời làm mưa bay
Mây xa bể rất nhiều
Hàng cây mưa lá vàng
Anh thấy mình cô đơn
 
Từ anh rời xa kinh đô
Mùa thu buồn không em ơi?
Áo tím xưa có còn
Chiều Nam Giao gió lộng
Hay đã bỏ lấy chồng?
 
Mùa thu về ngoài nớ
Cầu Trường Tiền thân yêu
Có mưa bay nón ai nghiêng nghiêng?
Nước Hương Giang lững lờ
Chắc buồn khi có người
Bỏ dòng sông xa bến xa bờ
 
Từ sau mùa xuân tang thương
Ngoài nớ còn gì không em?
Thu sang em có chờ
Và thương ai cuối trời
Ðang mãi mê bước sông hồ.