Tiếng Đàn
Sáng tác: Trần Trịnh
 
Đàn, đàn thương nhớ ai đàn ta thán
Rộn ràng tiếng xưa khơi lại đống tro tàn
Bao ngày xa vắng đó như mới đêm qua tiếng ai nức nở
Ôi nỗi dây dứt non đoài...
 
Tình như đã, như đã không may, nên không tồn tại
Tình không hứa nên cũng không mong cho ta quay lại
Tình thiên ly âm ba như còn đâu đây...
 
Em ơi bao giờ cho em mới tin được
Chính con tim đôi khi lạc loài
Cây đàn ngang cung vỹ thuận gió
Chim bay đâu hay mình vội
Ta còn lại bao nhiêu điều chưa nói