Thương Tà Áo Bay
Sáng tác: Thông Đạt
Ca sĩ: Hồng Vân, Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết
Tập lời nhạc Nguyễn Hữu Thiết epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thương vô Thành nội Cửa Đông
Thương ra Thượng Tứ chiều hong nắng tà
Bến đò Thừa Phủ xa xa
Trông qua Vỹ Dạ bao tà áo bay
 
Áo bay...áo bay...trong gió...chiều nay
Nắng nghiêng nghiêng vành nón
Má hây hây tình...
 
Trường Tiền thiếu nhịp cầu xinh
Sông Hương rũ bóng, chiều im lắng buồn
Ngọ Môn cổ kính rêu phong
Súng đồng (mà) hai dãy thần công thở dài
 
Đường vô Đại Nội hôm nay, mang nhiều chứng tích
những ngày... tang thương.