Thân Phận Biệt Xứ
Sáng tác: Trần Quan Long
 
 
Có những người biệt xứ
Nhớ Hà Nội chiều mù sương,
Nhớ câu hò buồn sông Huơng,
Nhớ Sài Gòn hoa đăng muôn hướng.
 
Khóc thân phận biệt xứ,
Chắt chiu từng kỷ niệm xưa,
Gió mưa về lùa song thưa,
Nhớ quê hương, nhớ sao cho vừa.
 
Quê hương thân yêu ơi!
Giờ trời cao đất xa, xa tít cuối chân mây.
Một lần nào chia tay,
Còn sương khói hư không,
Sóng nhấp nhô bạc đầu.
 
Lá rơi chiều nhạt nắng,
Nhớ ai lạc loài đường trăng,
Nhớ khung trời đầy mây giăng,
Nhớ chập chùng cho thêm cay-đắng.
 
Nhớ như chưa lần nhớ,
Giữa muôn vàn niềm sầu thương,
Xót xa gọi thầm quê hương
Bóng cô đơn hắt hiu trên đường