Ta Lại Về Đồng Làng Ta
Sáng tác: Trần Đình Quân
Ca sĩ: Như Mai, Thiên Cổ
Tập lời nhạc Thiên Cổ epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Buổi sáng ta ra đồng
Gió sớm còn vui chơi cùng hạt sương ngọn lá
Buổi sáng ta ra đồng
Đàn chim cao tiếng hát
Gọi nắng hồng phương xa
Chào từng ngọn khoai vươn dài non mượt
Chào từng đọt bắp ngước cao phất cờ
Chào từng giọt nắng chiếu sáng lấp lánh
Chào từng giọt mưa tươi mát thơm lành
Chào màu xanh bao la
Chào màu xanh xin tươi
Chào màu xanh hy vọng
A! Chào rãy bắp
Có tiếng hát từ xa theo gió bay về
"Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông".
 
Đồng ta được mùa lúa vàng nặng hạt.
Đất nước mới!
Ôi tự do!
Người người ấm no