Muộn Màng Là Từ Lúc
Sáng tác: Đức Trí
Ca sĩ: Mỹ Tâm
Tập lời nhạc Mỹ Tâm epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ôi khi em vẫn mong rằng
Mình đừng có nhau bao giờ
Đôi khi em cố tin
Thiên đàng ta có sẽ không thể tan
 
Quên nhau ta cố quên
Nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều
Nước mắt cũng đã khô
Chẳng còn để khóc nỗi đau còn
 
Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ ta vừa quen
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay
 
Rồi muộn màng ta lỡ yêu và nhớ
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau
Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm
Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên
 
Đôi khi em vẫn mong rằng
Mình đừng có nhau bao giờ
Đôi khi em cố tin
Thiên đàng ta có sẽ không thể tan
 
Quên nhau ta cố quên
Nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều
Nước mắt cũng đã khô
Chẳng còn để khóc nỗi đau còn
 
Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ ta vừa quen
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay
 
Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau
Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm
Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên
 
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay
 
Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ (lỡ yêu và nhớ)
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau (có xa được nhau)
Để rồi ta xa cách nhưng không thể xa
Hay là ta sẽ thôi thồi đừng chia xa (thôi đừng chia xa)
Thôi thì ta sẽ không bao giờ chia xa