Mừng Tuổi Mẹ
Sáng tác: Trần Long Ẩn
Ca sĩ: Duy Khánh, Quang Lê
Tập lời nhạc Quang Lê epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày con xa Mẹ càng gần.
Rồi một chiều kia, tóc trắng Mẹ bay
Như gió, như mây bay qua đời con,
Như gió, như mây bay qua trần gian.
Ôi Mẹ của con!
 
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm lỡ bước biết người nào lo.
Đói cơm lỡ bước biết người nào lo.
 
Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày con xa Mẹ càng gần.
Dù biết như thế, con vẫn phải tin,
Con vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.
Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới.
Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ.