Mai Lỡ Duyên Không Thành
Sáng tác: Trần Trịnh
Ca sĩ: Hoài Nam
Tập lời nhạc Hoài Nam epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vậy là xong tất cả,
Cứ nhìn vào mối nhà đề hai chữ vu quy
Vừa nghe em nhắc đây:
"nhớ đừng đến thăm nhà vội nghe anh nhé anh"
Có chuyện gì không thông...
Nói mà nhìn đâu đâu như sợ tôi đoán không sai
Sau đó em nhỏ nhẹ:
"Em rất mong đôi mình luôn cứ ở gần nhau...
và tình cho tất cả có vội gì thăm nhà, chuyện ra mắt đôi bên"
Còn chi ao ước thêm
Sớm muộn cũng nên bạn đời mà ai không biết cho.
 
Mới chuyện hồi hôm thôi
Ngấn lệ còn hồng khăn tay chưa bao giờ tôi nói không tin
Em nói nghe thành thật:
Mai lỡ duyên không thành ta vẫn tìm gặp nhau
 
Dứt khoác tai hại,
Em nghĩ sai tôi rồi mới không thề rõ nghe đôi lời
Hay em cho rằng mang tiếng duyên trọn
Ít ra là mình không phụ nhau
 
Điều đó nghĩa gì đâu
Chắc em biết tôi tất không cần
Những gì tuy đẹp chóng phai tàn
Cuộc tình đôi ta đã không may ngắn gọn làm sao
 
Giờ thì tôi cũng hiểu với một phần câu chuyện
Đoán 2 chữ vu quy
Còn như câu nói kia
"sớm muộn cũng nên bạn đời,mà ai không biết cho"
 
Với lại hồi hôm đây ngấn lệ còn hồng khăn tay,
Ngay bây giờ tôi đoán chưa ra
Hôm đó em thì thầm:
"mai lỡ duyên không thành ta vẫn tìm gặp nhau"