Hữu Duyên Thiên Lý Ngộ
Sáng tác: Dân Ca
Ca sĩ: Mạnh Đình, Như Quỳnh
Tập lời nhạc Như Quỳnh epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây
Nam mô di bố phụ..
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
Nam mô di bố phụ..
Hữu Duyên Thiên Lý Ngộ
Gặp mặt nhau đây chốn này
hò hẹn thủy chung sắc son
Nam mô di bố phạ
 
Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa
em ơi anh vẫn chờ
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
như đôi chim sổ lồng
Ruộng sà anh gieo chín
giàn bìm bịp nó kêu nước lên
Ra giêng anh cưới em
 
Mẹ về nhà đang réo các con ơi
Khoang khoang con sẽ về
Để mai mình gieo đám mạ
Nam mô di bố phụ
Gặp mặt nhau đây chốn này
mà sợi chỉ tơ nó giăng
Ta yêu nhau thiết tha
 
Mạ ngoài đồng em cấy lúa ba trăng
em ơi anh vần chờ
Để em về thưa với mẹ
Khi ra giêng tính liền
Hẹn đợi năm sau cánh đồng
mình gặt hái xong thảnh thơi
Ra giêng anh cưới em
Ra giêng anh cưới em