Hư Vô
Sáng tác: Trần Quan Long, Hà Huyền Chi
 
Vừa khơi nhóm lửa tình yêu,
Thì không buốt giá cô liêu,
Vờn bay ngọn tóc pha tiêu,
Nắng nghiêng mái núi hanh chiều.
 
Vàng thu héo hắt thu phong,
Lời ai mưa lũ trút than hồng,
Mưa lũ trút than hồng,
Vừa rơi trong ta chiếc lá cuối cùng.
 
Bẽ bàng nhắc chuyện ngày xưa,
Đắng cay nghĩ đến bây giờ.
Đắng cay nghĩ chuyện mai sau,
Xót xa hai đỉnh u-sầu.
 
Cành vui gió ngủ mê say,
Thi không sấm sét đâu đây,
Hồn tan từng phiến trên tay,
Cánh mây hấp hối chân ngày.
 
Hạt mưa vỡ giữa hư vô,
Hẹn nhau trôi mãi kiếp sông hồ,
Trôi mãi kiếp sông hồ,
Chợt nghe bâng khuâng suối hát dưới mồ.