Hỡi Người Gió Bay
Sáng tác: Tăng Nhật Tuệ
Ca sĩ: Hiền Thục
Tập lời nhạc Hiền Thục epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bầu trời gió bay, hàng vạn lá bay.
Đạp xe qua phố, tóc vương mưa phùn,
Áo vàng theo lá.
 
Mùi thơm lá thu, gịot mưa khẽ ru.
Đạp xe trong gió, có đâu hao gầy,
Lá vàng giỏ xe
 
Về tìm hơi sương gió chi em
Lá vẫn rơi âm thầm.
Nhớ thêm mưa rơi lá mùa đôi.
 
Một ngày cuối thu, ngày thơm gió thu,
Đạp xe qua phố, mắt long lanh buồn.
Như ngày tắt nắng.
 
Còn nhiều gió không, còn nhiều lá không.
Để ta đốt hết, khói bay lên trời.
Hỡi người gió bay.
 
Ngày mộng du ngày thơm hơi khói, khói cho đem về.
Khói thêm, thêm cũng quá muộn rồi.
Hỡi gió bay chờ nhau vẫn mùa rơi lá khô.
 
Để mùa sau đốt gió thôi.
Để mai thức dậy đang nắng ngời.
Để mùa sau đốt gió thôi.
Để mai thức dậy đang nắng ngời.