Giọt Nắng
Sáng tác: Trần Quan Long
 
Giọt nắng ngàn năm thương lúa thơm ngọt ngào.
Giọt nắng mừng vui trên những mái vàng tươi xôn xao.
Hồng đôi môi bé hát ca dao nghêu-ngao,
Bờ tre xanh xanh lũ chim đùa hót.
 
Giọt nắng ngàn khơi hương lúa thôi ngọt ngào.
Giọt nắng từ phôi pha những mái vàng xưa xôn-xao.
Hồng đôi môi vắng tiếng ca dao nghêu-ngao,
Bờ tre xanh xanh lũ chim im lời.
 
Rồi từ đó nắng tắt một trời quê hương vời vợi.
Rồi một chiều trên biển rộng kiếm giọt nắng thân yêu.
Trên trùng khơi giông tố những con thuyền nhỏ bé
như kiếp người mỏng manh giao sóng cao đại dương.
 
Lặng ngắm hoàng hôn rơi rớt trên đường chiều.
Giọt nắng buồn hiu hắt giữa quê người vương cô liêu.
Bờ tre xanh tiếng hát ca dao nâng-niu,
Vời trông quê hương vắng xa muôn trùng