Giờ Này Anh Ở Đâu
Sáng tác: Khánh Băng
Ca sĩ: Thanh Tuyền, Giao Linh, Phương Hồng Quệ
Tập lời nhạc Phương Hồng Quệ epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Giờ này anh ở đâu?
Quang Trung nắng cháy da người
Giờ này anh ở đâu?
Dục Mỹ hay Lam Sơn?
Giờ này anh ở đâu?
Đồng Đế nắng mưa thao trường
Anh ở đâu? ú u ù......Anh ở đâu?
 
Giờ này anh ở đâu?
Pleiku gió núi biên thùy
Giờ này anh ở đâu?
Miền Trung hỏa tuyến địa đầu
Giờ này anh ở đâu?
Cà Mau tiếng sét U Minh rừng
Anh ở đâu? ú u ù... Anh ở đâu?
 
Dù rằng anh ở đâu,
Anh ở đâu, vẫn yêu anh hoài
Vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời...
Vì lời thề xưa nở trên môi
Và một tình yêu đã lên ngôi
Kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi
Trên đường ta bước chung đôi
 
Giờ này anh ở đâu?
Không quân vỗ cánh đại bàng
Giờ này anh ở đâu?
Thủy Quân Lục Chiến kiêu hùng
Giờ này anh ở đâu?
Vượt đường xa thiết giáp anh tung hoành
Anh ở đâu? ú u ù... Anh ở đâu?
 
Dù rằng anh ở đâu, vẫn yêu anh hoài
Vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời...
Vì lời thề xưa nở trên môi
Và một tình yêu đã lên ngôi
Kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi
Trên đường ta bước chung đôi
 
Giờ này anh ở đâu?
Tây Ninh tiếp ứng biên thành
Giặc tan trên đất Hạ Lào
Giờ này anh ở đâu?
Trại Hoàng Hoa tung gió cánh hoa dù
Anh ở đâu? ú u ù... Anh ở đâu?
Anh ở đâu? ú u ù... Anh ở đâu?
Anh ở đâu? ú u ù... Anh ở đâu?