Game Over
Sáng tác: Thái Thịnh
 
Đáng lẽ tôi đã không quay về
Kể từ khi tôi không tin vào em nữa
Là từ khi tôi không nghe lời em hứa
Rất ngô nghê và quá dư thừa
Giữa lúc tôi đã quên em rồi
Thì tình nhân đang yêu em lại tìm tới
Đòi cùng tôi hơn thua nhau qua lời nói
Vì người ta cứ muốn nhất quyết tranh giành với tôi
Và tôi đã nói rõ hết trắng đen rồi đó
Cho đến hôm nay trong tim tôi không còn thấy gì
Như trò chơi ta yêu nhau, bây giờ Game over!
Trong thâm tâm tôi đây không hề thương nhớ.
Vì tôi đã chán ngấy thấy em giả dối
Ai đó yêu em, yêu đi tôi không cần nữa rồi
Tôi chỉ thương cho ai kia đã đến sau tôi
Còn tự hào rằng đoạt được người yêu của tôi.
Tội nghiệp !
Thật đáng thương người ơi
Tại sao cứ nói những lý do giả dối
Tôi sẽ không tin em đâu, thôi em đừng nói nhiều
Bây giờ đôi ta đôi nơi, đôi đường đi riêng
Đừng tội nghiệp trở về tìm tôi làm chi
Hãy cứ đi đường em