Đường Tình Nhiều Lối
Sáng tác: Vũ Tuấn Đức
Ca sĩ: Lâm Thúy Vân, Lâm Nhật Tiến
Tập lời nhạc Lâm Nhật Tiến epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
 
Kiếp bọt bèo anh chỉ làm hoen giòng nước trong
Kiếp lầm than anh chỉ làm sang ngang cuộc tình
Khi yêu em tình rất mong manh,
Như sương mai đọng trên lá cành
Càng yêu em thấy đơn côi
Thôi yêu em thấy thân lạc loài
Hỏi người sao mãi ôm nhiều bóng hình
 
ÐK:
Không anh, nếu không anh, em vẫn còn nhiều cuộc vui
Không anh, nếu không anh, em tựa vai ai gối?
Du dương ru lời tình ca, ngân nga bao cung điệu say
Đường tình nhiều lối, em sẽ về đâu?
 
Đẫm giọt sầu cho tình ta đâu là bến bờ
Khóc ngày mai, anh chỉ còn tương lai đợi chờ
Trong đêm mơ, một cõi bơ vơ
Mây giăng trên muôn lối mịt mờ
Càng yêu em bước chơ vơ
Yêu em nên xác thân dại khờ
Rồi người sẽ mãi ơ thờ với tình
 
(ÐK)
 
Không anh, nếu không anh
Không anh, nếu không anh
Không anh, nếu không anh
Ðường tình nhiều lối, em biết về đâu.