Đại Lộ Hoàng Hôn
Sáng tác: Y Vân
 
1.
 
Người... về người đi... hoàng hôn... một lối
Đường một đưòng hai... chiều đưa vào tối
Trời... cao và gió... đầy
Hàng... cây cùng ghế... dài
Nào ai lẻ bóng ?
Nào ai thành đôi ?
 
2.
 
Đời... mình là con... tàu qua... nhiều lối
Mà thăng trầm như... trùng dương nổi sóng
Trời... mây một lớp... thành
Biển... khơi một nỗi... niềm
Bàn tay còn trắng
Lòng không tình thương
 
Điệp khúc
 
Gió... băng... gối mộng
Sương trắng... chăn mơ
Gió khua ngõ hồn
Mưa... ướt... tâm tư
Biết ai... tâm sự
Ghế... lạnh lùng chờ
Những chiều... vàng mờ
 
3.
 
Đại... lộ hoàng hôn... hồn hoa... ngập nắng
Thời gian thường vô... tình theo đời sống
Ngày... xanh thì khuất... dần
Chiều... rơi nhuộm tóc... vàng
Mà trong lòng thấy
Còn thiếu tình thương