Cũng Sẽ Chìm Trôi
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Quang Dũng, Hồng Nhung
Tập lời nhạc Hồng Nhung epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nhật nguyệt ( í a ) trên cao ta ngồi ( ối a ) dưới thấp
Một dòng ( í a ) trong veo ) sao lòng ( ối a ) còn đục
Bầy vạc ( í a ) bay qua kêu mòn ( í a ) tịch lặng
Đường đời ( í a ) không xa sao ngồi ( í a ) gối chân
 
Nhật nguyệt ( í a ) trên cao ta ngồi ( ôi a ) dưới thấp
Một đường ( í a ) cong queo nắng vàng ( ôi a ) đột ngột
Từ độ ( í a ) chim thiêng hót lời ( ôi a ) mệnh bạc
Từng giọt ( í a ) vô biên tôi chìm ( í a ) tiếng tăm