Cõi Buồn Trên Ta
Sáng tác: Trần Quan Long, Hà Huyền Chi
 
Ở đây lũng thấp đồi cao,
Ngỡ quê, hồn ngả nón chào quê hương.
Thác reo nhạc đá lời chuông,
Quanh co suốt mấy dặm sương mịt-mù.
 
Ở đây cõi nhớ chẳng cùng,
Cho than sự nghiệp kiếm cung mạt thời.
Máu theo giòng lệ chảy xuôi,
Tàn binh, bại tướng ngậm ngùi như nhau.
 
Dốc lên hun hút cơn đau, cơn đau.
Dốc về thăm thẳm vực sâu tủi hờn.
Núi cao, buồn lại cao hơn,
Ta trên đỉnh núi cõi buồn trên ta