Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ
Sáng tác: Mạc Phong Linh
Ca sĩ: Thế Sơn, Mỹ Huyền, Hoàng Tâm, Thùy Hương
Tập lời nhạc Thùy Hương epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ
Sống bên nhau không xa một giờ.
Ngày xưa nay Ngưu Lang Chức Nữ
Sống yêu thương đố ai có ngờ.
Tình yêu trao nhau gắn bó
Khiến cho ai thấy việc chẳng lo
Trời xanh không thương hai mình
Nên bắt đầy chia cách đôi bờ.
 
Đầu sông cuối sông Ngân Hà,
Khổ thương nhớ nhau trông chờ.
Tình nên thơ thành bơ vơ xa cách mịt mờ.
Tủi thân chữ yêu không thành
Cả đôi khóc than duyên tình
Mà taị sao nhịp khổ đau không thấu trời già?
 
Ngày nay đôi ta đắm đuối
Sống bên nhau yêu đương vời vợi
Dù cho say mê sớm tối
Vẫn khuyên nhau gắn trọn kiếp người.
Tình yêu cao hơn thác núi
Cũng bao la khác nào biển khơi.
Mà sao hôm nay ông trời
Chia rẽ mình xa cách muôn đời