Chuyện Hai Con Sâu Và Chiếc Lá Chết
Sáng tác: Trần Trịnh
 
Mùa Thu hai chú sâu
Được tin lá lìa đời
Dắt díu nhau qua cầu
Dự đám ma bên đồi
 
Đường đi xa lắc lơ
Dài tăm tắp mịt mờ
Sâu chưa mọc đôi cánh
Để bay qua khúc quanh
 
Ta đi ta đi
Dẫu cho đường xa bao hiểm nguy
Lời thương tiếc..hãy nói
Trước khi ngàn năm ta vắng xa
Ta đi ta đi
Dẫu cho một giây ta gặp nhau
Lời thương tiếc..hãy nói
Dẫu cho người đi không về nghe
 
Vừa khi sâu đến nơi
Là Xuân mới chào đời
Lá thắm xanh bên đồi
Nào thấy ai qua đời!
 
Trở về nơi chốn xưa
Thì Thu cũng vừa vàng
Hay tin bạn đã chết
Lại lui chân bước đi!