Châu Đốc Miền Quê Yêu
Sáng tác: Hoàng Trọng, Duy Viêm
 
Ðường về quê tôi bên núi Sam
Là miền tôi yêu thương chứa chan
Ðây núi Cô Tô còn mang nét hùng
Vượt giòng Vàm Nao chung lối vui
Ðẹp mùa Nàng Son hương lúa tươi
Mến thương Hậu Giang, cá đàn chen lối.
 
Trùng trùng xanh xanh đây Thất Sơn
Gợi tình quê hương tha thiết hơn
Tôi nhớ Tri Tân, Tịnh Biên những chiều
Thẩn thơ mộng mơ thôn nữ xinh
Hẹn cho tình ai ? Say đắm ai ?
Ước mong Hậu Giang thắm hòa tình ai !
 
Nhớ thương mãi Châu Ðốc ấm no hai mùa,
Luyến say tình hương lúa.
Nhớ thương mãi Châu Ðốc núi cao sông hiền,
Miền quê hương gió yên.
 
Ðường về quê tôi nơi giáp biên,
Lượn giòng sông xanh làn sóng êm,
Quanh bến Châu Giang chật chen bóng thuyền
Ruộng đồng phì nhiêu say lúa tươi
Ðẹp ngàn nguồn vui, Châu Ðốc ơi,
Nước dâng Hậu Giang thắm đẹp tình tô