Bài Hương Ca Vô Tận
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Ca sĩ: Chế Linh, Thanh Tuyền, Thái Thanh
Tập lời nhạc Thái Thanh epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hát nữa đi Hương hát điệu nhạc buồn
Điệu nhạc quê hương.
Hát nữa đi Hương hát lại bài ca
Tiễn anh lên đường.
Ngày đao binh chưa biết còn bao lâu,
Cuộc phân ly may lắm thì qua maụ
Hát nữa đi Hương hát để đợi chờ.
 
Đ.K:
Hương ơi...sao tiếng hát em,
Nghe vẫn dạt dào, nghe vẫn ngọt ngào
Dù em ca những lời yêu đương,
Hay chuyện tình gẫy gánh giữa đường.
Dù em ca nỗi buồn quê hương,
Hay mưa giăng thác đổ đêm trường.
 
Hát chuyện vai em tóc xõa bồng
Mềm dịu ngọt môi em.
Hát mãi nghe Hương cho hồng
Làn da kẻo đời chóng già.
Ngày xa xưa em vẫn nằm trong nôi,
Mẹ ru em câu hát dài buông lơị
Hát để yêu cha ấm lại ngày già.
 
Hát nữa đi Hương câu nhạc thành nguồn
Gợi chuyện đau thương.
Hát kể quê hương núi rừng đầy hoa
Bỗng thành chiến trường.
Đồng tan hoang nên lúa ngại đơm bông,
Thuyền ham đi nên nước còn trông mong.
Khiến cả đêm thâu tiếng em rầu rầu.
 
ĐK :
Hương ơi, sao tiếng hát em,
Nghe vẫn dạt dào, nghe vẫn ngọt ngào
Dù em ca những lời yêu đương,
Hay chuyện tình gãy gánh giữa đường.
Dù em ca nỗi buồn quê hương,
Hay mưa giăng thác đổ đêm trường.
 
Hát nữa đi Hương,
Hát đi Hương, hát mãi đi Hương


Trình bày: Phạm Phương

by John Adam