Uyên Ương Đao
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Người đọc: Ngọc Minh
Dịch giả: Huỳnh Ngọc Chiến
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4Uyên Ương Đao Uyên Ương Đao - Kim Dung