The Gift of the Magi
Tác giả: O. Henry
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.
Nghe trọn bộThe Gift of the Magi The Gift of the Magi - O. Henry