Số Đỏ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.
Chương 1 - Số Đào Hoa Của Xuân Tóc Đỏ, Minh * Văn = Văn Minh, Lòng Thương Người Của Bá Phó Đoan
Chương 2 - Quan Phù và Thái Tuế, Than Ôi Dân Ta! Văn Minh, Hại Chưa! Cẩm và Cẩm, Cẩm Phạt
Chương 3 - Con Giời, Con Phật, Quỷ Cốc Tử Phục Sinh, Một Cái Ghi Ân
Chương 4 - Một Khi Hoạn Thư Đã Nổi Dận, Nghệ Thuật Vị Nhân Sinh, Những Sự Chết Tạo Của Cuộc Âu Hóa
Chương 5 - Bài Học Tiến Bộ Của Xuân Tóc Đỏ, Hai Quan Niệm Về Gia Đình và Xã Hội, Vâng Tôi, Tôi Là Người Chồng Mọc Sừng!
Chương 6 - Lại Chuyện Sân Quần, Trong Nhà Một Gia Đình Văn Minh, Xuân Tóc Đỏ Nhảy Vào Khoa Học
Chương 7 - Cái Chúc Thư Của Người Còn Sống, Cuộc Khẩu Chiến Của Mấy Nhà Khoa Học, Ái Tình Mày Còn Đợi Gì?
Chương 8 - Mấy Nguyên Nhân Đắc Thắng Của Bình Dân Trong Xưởng Âu Hóa, Một Cuộc Âm Mưu Về Tài Chính, Một Cuộc Âm Mưu Về Tình
Chương 9 - Cảnh Bồng Lai Trên Cỏi Thế, Môn Triết Lý Của Người Đàn Bà Ngoại Tình, Gương "Ban Sử Nữ"
Chương 10 - Xuân Tóc Đỏ Thi Sĩ, Một Cuộc Tranh Nhau Mọc Sừng, Tư Tưởng Bảo Thủ Của Bà Phó Đoan
Chương 11 - Cuộc Khánh Thành Sân Quần, Xuân Tóc Đỏ Diễn Giả, Việc Sửa Đoạn Một Cuộc Hôn Nhân
Chương 12 - Kim Cổ Kỳ... Ngôn, Bà "Chúa Phải Gan", Sự Mỉa Mai Của Số Phận
Chương 13 - Một Cuộc Điều Tra Bằng Sinh Lý Học, Ngôn Ngữ Của Một Vị Chân Tu, Xuân Tóc Đỏ Cải Cách Phật Giáo
Chương 14 - Ôi! Nhân Tình Thế Thái, Người Bạn Gái Trung Thành Chết, Quan Đốc Xuân Nổi Giận
Chương 15 - Hạnh Phúc Của Một Tang Gia, Văn Minh NỮa Cũng Nói Vào, Một Đám Ma Gương Mẫu
Chương 16 - Vụ Hiểu Lầm Sung Sướng, Vinh Quang! Xuân Tóc Đỏ, Chinh Phục Cảnh Sát Giới
Chương 17 - Người Vị Hôn Phu, Một Vụ Cưỡng Bức, Cuộc Điều Tra Của Nhà Chuyên Trách
Chương 18 - Một Vụ Âm Mưu, Xuân Tóc Đỏ Dò Xét Sở Liêm Phòng, Lời Hứa Của Đốc Tờ
Chương 19 - Ngự Giá Bắc Tuần và Đông Tuần, Cái Tội Tung Hô Vạn Tuế, Thuốc Chữa Lẳng Lơ
Chương 20 - Xuân Tóc Đỏ Cứu Quốc, Xuân Tóc Đỏ Vĩ Nhân, Nổi Buồn Ông Bố Vợ Không Bị ĐấmSố Đỏ Số Đỏ - Vũ Trọng Phụng