Đánh Thắng B52 - Hồi Ký Trung Tướng Hoàng Văn Khánh
Tác giả: Trung Tướng Hoàng Văn Khánh & Thế Kỷ
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.
1. Danh thang B52-00-loi noi dau
2. Danh thang B52-01
3. Danh thang B52-02
4. Danh thang B52-03
5. Danh thang B52-04
6. Danh thang B52-05
7. Danh thang B52-06
8. Danh thang B52-07Đánh Thắng B52 - Hồi Ký Trung Tướng Hoàng Văn Khánh Đánh Thắng B52 - Hồi Ký Trung Tướng Hoàng Văn Khánh - Trung Tướng Hoàng Văn Khánh & Thế Kỷ