Những nỗ lực của bạn chỉ có thể đơm hoa kết trái nếu bạn quyết không bỏ cuộc.

Napoleon Hill

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý Và Tình Ý Và Tình - Hồ Biểu Chánh