Những lần thất bại chính là hạt giống gieo mầm cho thành công sau này. Bạn có thể buồn nhưng đừng tuyệt vọng.

Khuyết danh

 
 
 
 
 
 
 
Thiên Bất Vong Ngã Thiên Bất Vong Ngã - Nhất Biện Tuyết Hoa