Những nỗ lực của bạn chỉ có thể đơm hoa kết trái nếu bạn quyết không bỏ cuộc.

Napoleon Hill

 
 
 
 
 
 
 
Thiên Bất Vong Ngã Thiên Bất Vong Ngã - Nhất Biện Tuyết Hoa