Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa Áo Vàng Mùa Áo Vàng - Từ Kế Tường