One does not fall “in” or “out” of love. One grows in love.

Leo Buscaglia

 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa Áo Vàng Mùa Áo Vàng - Từ Kế Tường