Bạn không thể tạo dựng thanh thế bằng những gì bạn SẼ làm.

Henry Ford

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa Áo Vàng Mùa Áo Vàng - Từ Kế Tường