Love is like a butterfly, it settles upon you when you least expect it.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Danielle Steel
Thể loại: Tiểu Thuyết
Số chương: 14
Phí download: 3 gạo
Link download: epubePub   KindleMobi   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
 
 
Một Thời Say Đắm Một Thời Say Đắm - Danielle Steel Một Thời Say Đắm