Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Quỳnh Dao
Thể loại: Tiểu Thuyết
Số chương: 19
Phí download: 3 gạo
Link download: epubePub   KindleMobi   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
 
 
Cánh Hoa Cô Lẻ Cánh Hoa Cô Lẻ - Quỳnh Dao Cánh Hoa Cô Lẻ