Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

 
 
 
 
 
 
 
Thể loại: Tuổi Học Trò
2015-09-12 05:45:23+00

Số chương: 13
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 3040 / 217
Link download: epubePub   KindleMobi   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Buổi Chiều Windows Buổi Chiều Windows - Nguyễn Nhật Ánh Buổi Chiều Windows